В търсене на себе си зад ъгъла на XXI век

Пътуваме зад завоя на XXI век като моряците на Колумб, които се отправят на пътешествие към новия свят с карта от XV век, на която има само морски дракони, заобиколени от замърсена вода. Колумб плаваше под флага на мечтите. Имаме ли ние вдъхновяваща нова мечта за бъдеще, което е не само желано, но и реализируемо? Мечта, която да ни стимулира?

Тероризмът, войната, икономическата несправедливост, замърсяването, промените в климата, дори търсенето на смисъл в живота, са глобални проблеми. Случайностите и потенциалите на този свят ще бъдат посрещнати от индивидите в тяхната самота и в тяхната обвързаност с другите.

Всички се нуждаем от мечта за бъдеще, което не умира в апокалипсис от липса на въздух, вода, храна, болести, агресия и компютризирани умове.

Хората са предизвикани да съзреят в безпрецедентен мащаб, защото се нуждаем от нова, изпълнена с уважение и постижимост перспектива за Себе си и за света, в който живеем.

Срещата на философи и психолози с литератори и фолклористи от различни страни и култури е пореден опит за среща и близост на различно мислещи, за да се изработи нашия общ път към конкретната надежда. С мъдър поглед към Себепознанието бихме могли да се научим да се надяваме също така точно и интелигентно, както се страхуваме.

от Въведение към книгата, автор Стефания Димитрова

Издателство „Алфа-Омега“ и издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ представят доклади от международна итердисциплинарна конференция на тема „В търсене на Себe си зад ъгъла на XXI век“, организцирана от фондация  „Мадара – България“, съвместно с институт за фолклор (БАН), под патронажа на Министерство на образованието и науката.

автори  Юлияна Рот, Ален Тилей, Стефания Димитрова, Иван Слаников, Митсуо Рикимару, Радост Иванова, Тадаши Моринага, Николай Кауфман, Жан Кюизине, Ружа Нейкова и др.
Цена: 10.00 лв