Десетте картини на Дзен

В средата на XII век Куоан, майстор на Чан будизма от клона Линчу, пише коментар върху степените към просветлението, изобразявани в десет картини, наречени „Обяздването на Бика“.

.По-горе са дадени девет от десетте картини. Десетата картина е самостоятелна, тъй като тя е най-висшата степен и само единици, постигнали Буда природа я достигат.

Идеята се базира върху аналогия между чувството за „аз“ и древния образ на бик.
Впоследствие тези рисунки са гравирани върху дървени блокчета, чрез които многократно са отпечатвани.

В предговора на своите коментари Куоан споменава творбата на друг Чан учител, който е използвал метафората на обяздването на Бика в пет картини през 11 в. Версията на Куоан достига Япония, донесена от монаси, които посетили Китай.

Тези картини вдъхновяват много японски майстори, но най-известни са десетте картини, съхранени в храма Шококу-джи. Нарисувани са с черен туш. Приписват ги на прочутия художник Шубун, който живял по това време в храма.


Коментарът към картините в стихове и проза са дело на Куоан, Илюстрациите са реплика на гравюрите на японския илюстратор Томикичиро Токурики. Бикът символизира истинския „аз“, различен от идентификацията с тяло, раса, вяра, култура, притежания, емоции и пр., а десетте картини – стъпките в осъзнаването на истинския „аз“.

  1. В търсене на Бика

На поляните за паша на този свят,
тършувам до безкрай във високите треви.
Търся Бика.
Вървя по брега на безименни реки,
изгубен съм по кръстовищата на пътища за далечни планини,
силата ми изчезва и жизнеността ми се изчерпва.
Не мога да намеря Бика.
Чувам само жуженето на скакалците
в нощната гора.

Коментар: Бикът никога не е бил изгубен. Защо тогава да го търся? Отделен съм от истинската си природа, затова не мога да го намеря. Объркан от сетивата, изгубих дори следите му. Далеч съм от дома. Много кръстовища пребродих, но кое от тях е правилното, не знам. Ненаситност, страх, добро и зло ме оплитат

Разяснение: Търсачът е обърнал гръб на собствената си просветлена природа, затова не може да я види, но тя е била винаги неотменно в него. Пътищата за откриване на вътрешната същност се превръщат в лабиринт от умозрения. Желанието да постигне просветление и страхът да не го изгуби го терзаят, несигурност дали пътят е правилен и грешен също го измъчват.


2. Откриване на следите

До брега на реката, под дърветата
открих следите!
Съзрях дирите му, макар скрити под ухаещата трева.
Открих ги дълбоко навътре в усамотената планина.
Тези стъпки не ще скрият Бика, макар носа му да е вирнат към небето.

Коментар: С помощта на сутрите и учението, аз виждам следите на Бика. После установявам, че както различните съдове са направени от един и същ метал, така безбройните същества имат една обща субстанция. Докато не разбера това, как бих могъл да разгранича истинската от неистинската форма на моята природа? Не съм преминал през вратата, но забелязах къде да намеря пътя

Разяснение: Търсачът все още не може да разграничи истината от неистината. Не е преминал през прага на просветленото съзнание, но чрез опит е намерил началото на пътя към просветление.


3. Виждане на Бика

Чувам песента на златния кос.
Слънцето е топло, нежен бриз повява.
Върбите по брега на реката са се раззеленили.
Ето го Бика, тук не може да се скрие.
Тази глава, тези рога, кой може да ги нарисува?

Коментар: Когато чуеш гласа, можеш да се ориентираш накъде да вървиш. Когато шестте сетива се слеят, вратата се отваря. Където и да влезеш, виждаш главата на Бика! Като сол във вода, като цвят в боя.

Разяснение: Воден от знаците на просветлената си природа, търсачът преминава през прага и за пръв път вижда как изглежда Буда-природата. Очарован от видението, той прилича на сол във вода или цвят в боя – прегръща своята истинска природа


4. Хващане на Бика

След ужасна схватка, най-сетне го хванах.
Труден е за опитомяване и неизмеримо мощен.
Впуска се по хълма и изчезва в облачни мъгли.
Или в непроходимата клисура се крие.

Коментар: Той обитаваше дълго гората, но аз го хванах днес! Увлечен от гледката на света, бикът трудно ми се подчинява. За прясна тревичка скита се надалеч. Нравът му е още див и необуздан. Ако се опитам да го подчиня, ще трябва да използвам камшик.

Разяснение: Търсачът дисциплинира своя ум. Умът все още жадува, мрази, упорит е и недисциплиниран.


5. Обуздаване на Бика


Камшик и въже са необходими,
иначе той ще се изскубне и ще избяга по прашния път.
Дресиран добре, Бикът става естествено благ.
А след това, дори незавързан, подчинява се на господаря.

Коментар: Когато се появи някоя мисъл, следва я друга. Ако първата мисъл е просветлена, всички следващи идеи са правилни. Заблудата обаче покрива всичко в заблуда. Илюзията е причинена от субективността. Дръж здраво юздата и не позволявай никакво съмнение.

Разяснение: Търсачът трябва да прилага последователно усилие, за да успокои и центрира ума си, който се колебае между илюзия и реалност. Мисли на неприязън, страх или желание все още смущават от време съзнанието му.


6. Яздя Бика до дома


Качвам се на Бика и бавно се връщам у дома.
Звукът на флейтата ми се чува в нощта.
Пулсиращата хармония отмервам,
управлявам безкрайния ритъм.
Който чуе тази мелодия, се присъединява към мен.

Коментар: Битката свърши; победа и загуба няма. Тананикам си народна песен и играя на детски игри. Яхнал Бика, аз се наслаждавам на облаците. Ако някой ме повика, няма да се обърна назад.

Разяснение: Търсачът не се интересува повече от търсене на просветлената си природа, нито от нейното установяване, защото тя се е проявила в него. Живее с лекота, тъй като лоши мисли не го безпокоят. Умът му не се колебае между илюзия и реалност. Търсачът и неговата просветлена природа сега са се слели в едно – природата на Буда.


В книгата „Когато белият жерав разтвори крилете си“ можете да откриете тристепенно тълкувание на десетте картини, състоящо се от стих, коментар и разяснение на коментара.

В това подробно разяснение всеки може да открие на коя степен на обуздаване на бика се намира и как да премине следващите степени.

Книгата можете да поръчате с наложен платеж от издателство Алфа-Омега тук или с дебитна или кредитна карта от книжарницата на Сиела тук